Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore coffi i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso i bawb! A Welsh coffee morning for Welsh learners and speakers. Everyone welcome!

Gwersi iwcalili – Ukulele Lessons

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

  Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell?  Dewch draw i ddysgu'r ukulele!  O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn y llyfrgell...

Story Time and Craft 11am

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

 Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.    Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30  Contact us on 754835 for details. 

Bounce and Rhyme

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Rhythm a rhigwm.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.   Contact us on 754835 for details. 

Tea and ICT

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Mawrth 14.00-16:00 ...

Lego Drop In Session

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Sesiwn Lego Pob dydd Llun 3-5pm  Dewch i greu gyda ni yn y llyfrgell!    Every Monday 3-5pm   Let your inner creator come to play with us in the...

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore coffi i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso i bawb! A Welsh coffee morning for Welsh learners and speakers. Everyone welcome!

Gwersi iwcalili – Ukulele Lessons

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

  Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell?  Dewch draw i ddysgu'r ukulele!  O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn y llyfrgell...

Story Time and Craft 11am

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

 Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.    Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30  Contact us on 754835 for details. 

Bounce and Rhyme

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Rhythm a rhigwm.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.   Contact us on 754835 for details. 

Tea and ICT

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Mawrth 14.00-16:00 ...

Lego Drop In Session

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Sesiwn Lego Pob dydd Llun 3-5pm  Dewch i greu gyda ni yn y llyfrgell!    Every Monday 3-5pm   Let your inner creator come to play with us in the...

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.