Canolbwynt Dementia | Dementia Hub

Sarn Library Sarn Library, Sarn Life Long Centre, Merfield Close, Sarn, Bridgend, United Kingdom

Hyb Dementia - Ar gyfer gweithgareddau hwyliog rhad ac am ddim i'r rhai sy'n byw gyda dementia a chefnogaeth cyfoedion i ofalwyr Dementia Hub - For fun free activities for those living with dementia and peer support for carers

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.