Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Cysylltwch â 754835 am fanylion.  Contact us on 754835 for details.     Gemau yn y Llyfrgell – Games in the Library  Galwch heibio i chwarae Lego a Gemau Bwrdd!  Pop in to play Lego and Board Games! 

Clwb Jig-so – | Jigsaw Club

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend, United Kingdom

Pob Dydd Gwener 10-12 Am Ddim Every Friday 10-12 Free

Noson Gemau – Games Night

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Ymunwch â ni bob dydd Gwener ar ôl ysgol am gemau a lego.  Join us every Friday after school for games and lego. 

Amser Crefft – Stories and Craft.

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.    Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30  Contact us on 754835 for details. 

Stori a Chrefft | Story and Craft

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend, United Kingdom

Stori a Chrefft Pob Dydd Sadwrn a 11:00 Story and Craft Every Saturday at 11:00  

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Sesiwn Lego – Lego Club.

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Pob dydd Llun 3-5pm   Dewch i greu gyda ni yn y llyfrgell!      Every Monday 3-5pm    Let your inner creator come to play with us in the library! 

Sesiwn Lego – Lego Club.

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg, United Kingdom

Pob dydd Llun 3.30-5.30pm   Dewch i greu gyda ni yn y llyfrgell!      Every Monday 3.30-5.30pm    Let your inner creator come to play with us in the library! 

Clwb Celf | Art Club

Pyle Library Pyle Library, Pyle Life Centre, Helig Fan, Pyle, Bridgend, United Kingdom

Pob Dydd Mawrth @ 10-12 Croeso i Bawb Am Ddim Hunangyfeiriedig - Darperir Lluniaeth Every Tuesday @10am -12pm Everyone Welcome Free Self Directed - Refreshments Provided

Crefft a Sgwrs | Craft and Chat

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Dewch â'ch crefft eich hun | Bring your own craft

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe