Bownsio a Rhigwm | Bounce and Rhyme

Betws Library Bettws Centre, Betws, Bridgend

Dydd Mercher 8 Chwefror @ 10:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Wednesday 8 February @ 10:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Te a TGCh | Tea and ICT

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Iau 10.00-12:00 ...

Grwp Darllen Barbara | Reading Group (Barbara)

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Iau 9 Chwefror @ 14:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Thursday 9 February @ 14:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Grwp Darllen Bryn | Reading Group (Bryn)

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Iau 9 Chwefror @ 17:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Thursday 9 February @ 17:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore coffi i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso i bawb! A Welsh coffee morning for Welsh learners and speakers. Everyone welcome!

Daeargellau a Dreigiau | Dungeons and Dragons

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Gwener 10 Chwefror @ 18:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Friday 10 February @ 18:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Gwersi iwcalili – Ukulele Lessons

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

  Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell?  Dewch draw i ddysgu'r ukulele!  O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn y llyfrgell...

Story Time and Craft 11am

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

 Amser Crefft 11-12.45 a 14.00-16.30.  Cysylltwch â 754835 am fanylion.    Craft Time 11.00 - 12.45 and 14.00-16.30  Contact us on 754835 for details. 

Amser Stori a Chrefft | Storytime and Craft

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Sadwrn 11 Chwefror @ 11:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Saturday 11 February @ 11:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Clwb Lego | Lego Club

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Sadwrn 14.00-16.00. Drop in and create with us!  We have Lego galore!  Every Saturday 14.00-16.00.

Bownsio a Rhigwm | Bounce and Rhyme

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Llun 13 Chwefror @ 10:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Monday 13 February @ 10:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.