Grŵp Darllen | Reading Group

Y Llynfi Library Maesteg Sports Centre, Old Forge Site, Nant y Crynwydd, Maesteg, Bridgend

A ydych chi wrth eich bodd â llyfrau ac am rannu eich brwdfrydedd? Mae ein grŵp darllen yn sgwrsio am amrywiaeth eang o lyfrau - ffuglen a ffeithiol, cyfoes a...

Bore Coffi

Maesteg Library North’s Lane, Maesteg

Bore coffi i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg. Croeso i bawb! A Welsh coffee morning for Welsh learners and speakers. Everyone welcome!

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.