Event Series Te a TGCh | Tea and ICT

Te a TGCh | Tea and ICT

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Ydy’ch gliniadur yn eich gwylltio? Ydy’ch ffôn yn eich ffwndro? Ydy’ch llechen yn eich llidio?  Galwch heibio i’n gweld a byddwn yn eich helpu gyda’ch teclynnau.  Pob dydd Iau 10.00-12:00  Does your laptop make you livid? Your phone leave you perplexed? Does your tablet give you twitches?  Call in and see us and we will...

Bownsio ac Rhigwm | Bounce and Rhyme

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Bownsio ac Rhigwm - odli, gemau bysedd a chaneuon heini i fabanod a phlant bach Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com   Bounce and Rhyme - rhymes, finger plays and action songs for babies and toddlers Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Gweithdy Crefft / Craft Workshop

Betws Library Bettws Centre, Betws, Bridgend

Creu tusw o rosod gan ddefnyddio papur o hen lyfrau Create a bouquet of roses using paper from old books. Rhad ac am ddim Free to attend

Grwp Barddoniaeth Bev | Bev’s Poetry Group

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Gwener 31 Mawrth: 14:00 - 16:00 Dewch i siarad am eich hoff gerddi a beirdd dros baned. Ffoniwch i archebu lle - 01656 754830 Friday 31 March: 14:00 - 16:00 Come and talk about your favourite poems and poets over a cuppa. Call to book a place - 01656 754830

Amser Stori a Chrefft | Storytime and Craft

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Dydd Sadwrn @ 11:00 Cysylltwch â (01656) 754830 am fanylion.  Saturday @ 11:00 Contact us on (01656) 754830 for details.

Prynhawn Chrefft I Blant | Junior Crafternoon

Porthcawl Library Porthcawl Library, Church Place, Porthcawl

Rhaid archebu o flaen llaw F: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com Booking is essential T: 01656 754845 E: porthcawl.library@awen-wales.com

Event Series Clwb Lego | Lego Club

Clwb Lego | Lego Club

Bridgend Library Bridgend Library, Bridgend Life Centre, Angel Street, Bridgend

Galwch heibio i greu gyda ni! Mae gennym lwyth o Lego! Pob dydd Sadwrn 14.00-16.00. Drop in and create with us!  We have Lego galore!  Every Saturday 14.00-16.00.

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.