Day: June 20, 2024

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Read More »
Shelves of books.

New Books List

Are you interested in the new books that are available at your local library? We have a range of fiction and non-fiction books available from July 2024: Fiction: Farewell, Amethystine

Read More »

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe