Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

ACT Blog Post 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf rhwng 12 a 3pm. Cefnogir y digwyddiad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

 

Bydd ‘Hwyl yn y Parc’ yn cynnwys offer gwynt, sesiynau symud a dawnsio, gemau enfawr, amser stori a chrefft, helfa drysor a llawer mwy. Bydd Bridge FM yn darlledu’n fyw o’r digwyddiad. Mae’r holl weithgareddau yn rhad ac am ddim.

Thema eleni ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf, a gynhaliwyd gan yr Asiantaeth Ddarllen mewn partneriaeth â llyfrgelloedd cyhoeddus ers 1999, yw ‘Gwneuthurwyr Rhyfeddol’. Y nod yw tanio dychymyg plant ac annog adrodd straeon a chreadigrwydd trwy bŵer darllen.

Dros wyliau’r haf bydd Llyfrgelloedd Awen yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau gan gynnwys gweithdai drymio Affricanaidd, gweithdai Craft Junction, gweithdai Symud a Dawnsio Zack Franks a gweithdai Carl John, Y Dyn Hud. Ewch i’n hadran ‘digwyddiadau’ neu gasglu taflen o’ch llyfrgell leol.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor
Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe