Author: Sophie Yates

Rhannwch eich profiad o’r llyfrgell

Ydy’r ffordd rydych chi’n defnyddio’r llyfrgell wedi newid oherwydd y coronafeirws? Hoffwn glywed  am eich profiad, boed hynny’n aros gartref, defnyddio ein cynfleusterau ar-lein, defnyddio ein gwasanaeth ‘archebu a chasglu’,

Read More »

Mis Hanes LHDT+

Mae llyfrgelloedd Awen yn falch i gefnogi Mis Hanes LHDT+ ym mis Chwefror. Ewch i’n tudalen Facebook @awenlibraries i ddysgu am ddewis o ddeunyddiau yn ymwneud â thestunau LHDT+ sydd

Read More »

LGBT+ History Month

Awen Libraries is proud to be supporting LGBT+ History Month throughout February. Visit our Facebook page @awenlibraries to find out the range of materials relating to LGBT+ topics available to ‘book

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.