Christopher Williams 150

Williams, Christopher; Self Portrait; Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales; http://www.artuk.org/artworks/self-portrait-120884
Branwen; Oriel Gelf Glynn Vivian

Byddwn yn dathlu’r arlunydd enwog Christopher Williams, a anwyd yn Commercial Street, Maesteg, ar 7 Ionawr 1873, drwy gydol 2023. Paentiodd Williams frenhinoedd ynghyd â Brwydr enwog Coed Mametz, ond mae yna un paentiad nad yw’n adnabyddus iawn: ‘Gwaith Haearn Maesteg’.

Rhoddwyd y paentiad hwn i ni drwy garedigrwydd perthynas i Williams ac mae’n dangos olion ffwrnais y Gwaith Haearn tua 1900. Bydd y paentiad yn cael ei arddangos yn Neuadd y Dref Maesteg pan fydd yn ailagor i’r cyhoedd, ond mae angen gwaith adfer ar y darlun cyn y gall gael ei arddangos. Roedden ni wrth ein bodd i dderbyn rhodd o £5000 gan y Pilgrim Trust tuag at y gwaith adfer. Rydyn ni nawr yn codi arian i gyrraedd cyfanswm y gost adfer, sef  £10,000.

Williams, Christopher; Venice, Moonlight; Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; http://www.artuk.org/artworks/venice-moonlight-152999

 

Share this post

Delivering post in 1955 - Copyright Geoff Charles - National Library of Wales

Postiad o’r Gorffennol

Mae ein hymchwilwyr hanes yn cyhoeddi pamffledi treftadaeth leol rheolaidd. Mae’r pamffledi hyn yn cynnwys straeon treftadaeth leol, gyda thema wahanol ar gyfer pob rhifyn. Cliciwch ar y dolenni isod

Read More

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe