Gweithgareddau STEM

SOF 2

Mae gan lyfrgelloedd Awen lawer o weithgareddau hwyl am ddim ar gael i’r plant dros yr haf. Diolch i’r cyllid Haf o Hwyl gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llywodraeth Cymru, gallwn ddarparu gweithgareddau STEM o’n holl lyfrgelloedd a lleoliadau eraill.

Mae gennym ni’r tîm gwych o ‘Mad Science’ sy’n cynnal gweithdai i blant sy’n hwyl ac yn ymarferol. Mae gennym ni hefyd y “Takeover Academy” yn darparu gweithdai YouTube, os yw eich plentyn eisiau dysgu sut i ddod yn seren YouTube. Os yw codio neu argraffu 3D yn sbarduno diddordeb yn ymennydd creadigol eich plentyn, mae Rob a John o Lyfrgell Pencoed yn mynd ar daith o amgylch yr holl lyfrgelloedd gan ddarparu gweithdai ar y sgiliau hyn.

Ond peidiwch â chynhyrfu os nad gwyddoniaeth yw prif ddiddordeb eich plant! Mae gennym ni lawer mwy o weithdai iddyn nhw roi cynnig arnyn nhw gan gynnwys dylunio llyfrau comics, dawnsio, ‘Drag Story Hour UK,’ a’r awdur gwych Pip Jones sy’n dychwelyd i ddylunio gizmos gyda’r plant, wedi’i ysbrydoli gan ei chyfres wych o lyfrau am y cymeriad Izzy Gizmo.

Cysylltwch â’ch Llyfrgell Awen leol am fwy o fanylion ar yr holl weithdai sydd ar gael gennym ni dros yr haf.

 

Rhannu’r dudalen hon

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022, a gyflwynir gan yr Asiantaeth Darllen mewn partneriaeth â’r Grŵp Amgueddfa Wyddoniaeth, yn digwydd! Yn ystod Sialens Ddarllen yr Haf 2022 fe wnaeth miloedd

Darllen Rhagor

Iwcalili mewn Llyfrgelloedd

Erioed wedi eisiau dysgu offeryn cerdd? Mae Ukulele Cymru yn garedig yn ariannu’r prosiect ac yn darparu 5 iwcalili! Daw llyfrau dysgu sylfaenol gyda’r iwcalilis ac maent yn cynnwys gwybodaeth

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.