Newyddion

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022, a gyflwynir gan yr Asiantaeth Darllen mewn partneriaeth â’r Grŵp Amgueddfa Wyddoniaeth, yn digwydd! Yn ystod Sialens Ddarllen yr Haf 2022 fe wnaeth miloedd

Darllen Rhagor

Iwcalili mewn Llyfrgelloedd

Erioed wedi eisiau dysgu offeryn cerdd? Mae Ukulele Cymru yn garedig yn ariannu’r prosiect ac yn darparu 5 iwcalili! Daw llyfrau dysgu sylfaenol gyda’r iwcalilis ac maent yn cynnwys gwybodaeth

Darllen Rhagor

Diwrnod Hyfforddiant

Bydd ein llyfrgelloedd yn cau ar gyfer hyfforddiant staff 12pm, Tachwedd 21ain, ac yn ailagor fel arfer Tachwedd 22ain. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw amhariad y gallai hyn ei achosi,

Darllen Rhagor

Rhaglen Croeso Cynnes Awen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau rhad ac am ddim y gaeaf hwn ledled y fwrdeistref sirol o 1st Tachwedd 2022 i 31st Mawrth 2023. P’un a

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.