Sialens Ddarllen yr Haf Lansiad

website

Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn gyfle gwych i blant gymryd rhan yn rhaglen ddarllen er mwynhad fwyaf y DU! Mae Sialens Ddarllen yr Haf yn annog plant rhwng 4 ac 11 oed i barhau i ddarllen yn ystod gwyliau haf yr  ysgol.

Roedd y digwyddiad lansio diweddar yng Nghaeau Newbridge yn llwyddiant ysgubol gydag o leiaf 260 o blant yn cofrestru ar y diwrnod!  Roedden nhw i gyd yno gyda rhieni neu warcheidwaid, ac ymunodd llawer â’r Helfa Sporion i ddod o hyd i’r holl gliwiau!

Roedd llawer o weithgareddau hwyliog i’r plant eu mwynhau, o gestyll bownsio ac eitemau chwarae eraill wedi’u llenwi ag aer, i grefftau, robotiaid, amser stori, gwneud llysnafedd ar stondin Gwyddoniaeth Wallgo a rhedeg ras rwystrau. Cawsom ymweliad arbennig gan arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David OBE, a chofrestrodd ei fab ar gyfer y sialens hefyd.

Cafodd yr holl hwyl ei gofnodi ar gamera gan ein fideograffydd Joe. Dilynwch y ddolen hon – Vimeo ac efallai y gwelwch chi eich hun yn y fideo Lansio Sialens Ddarllen yr Haf!

Diolch yn arbennig i’n holl staff, a’r holl wirfoddolwyr a phobl a helpodd i wneud y diwrnod yn llwyddiant ysgubol ac i bawb a ddaeth draw.

Cofiwch fod Sialens Ddarllen yr Haf ymlaen drwy fis Awst, a dechrau Medi. Mae amser ar ôl i blant gofrestru. Bydd deunydd ysgrifennu, medalau, tystysgrifau a mwy i’w hennill pan fydd y sialens wedi ei chwblhau!

I gofrestru, ewch i’ch llyfrgell leol, neu ewch i Sialens Ddarllen yr Haf i gymryd rhan nawr.

 

Rhannu’r dudalen hon

Arddangosfa Gwaed Morgannwg

Arddangosfa hanes lleol yn rhoi manylion unigryw bywyd yn y maes glo. Crëwyd o ddeunyddiau gwreiddiol wedi’u harchifo gan dîm Archifau Morgannwg. ‘Mae’r arddangosfa hon yn rhoi golwg arbennig ar

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.