Cynllun Newydd ar gyfer Benthyca Cyfrifiadur Llechen

Untitled design (10)

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Llyfrgelloedd Awen wedi bod yn gweithio gyda’i gilydd i sefydlu cynllun newydd ar gyfer benthyca cyfrifiadur llechen i holl aelodau’r llyfrgell. Bydd 20 cyfrifiadur llechen ar gael i’w benthyca, am hyd at 3 wythnos ar y tro.

Mae gan bob cyfrifiadur llechen ei gerdyn SIM ei hun yn llawn data, fel y gall benthycwyr fynd at y rhyngrwyd heb orfod bod â Wi-Fi yn eu cartrefi. Bydd y cyfrifiaduron llechen hefyd yn cael eu llwytho ymlaen llaw ag apiau a chysylltiadau defnyddiol a fydd yn eich helpu i ddechrau ar y gwaith, gan gynnwys:

  • BorrowBox ar gyfer e-Lyfrau ac e-Lyfrau Llafar
  • Libby ar gyfer e-Gylchgronau
  • Gwefan Llyfrgelloedd Awen
  • Gwefan Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Nod y cynllun newydd yw creu mwy o fynediad i’r byd digidol, boed hynny ar gyfer siopa ar-lein, galwadau fideo i berthnasau, defnyddio un o’r apiau e-Lyfrau ac e-Gylchgronau rhad ac am ddim o’r llyfrgell, ymuno â chwrs ar-lein, gwylio fideos anifeiliaid anwes doniol ar YouTube – mae cymaint o bethau y gall mynediad i’r byd digidol eu cynnig i chi, a byddwch yn cryfhau eich sgiliau cyfrifiadurol a’ch hyder drwy roi cynnig arni!

Mae gan bob un o Lyfrgelloedd Awen sesiynau Galw Heibio Digidol i ddangos i chi sut i fanteisio’n llawn ar eich cyfrifiadur llechen, neu gallwn eich helpu i gofrestru am gymorth TG am ddim gyda’n ffrindiau yn Cymunedau Digidol Cymru a Learn Direct.

Mae angen i chi fod yn aelod o’r llyfrgell i fenthyg cyfrifiadur llechen, ond mae  ymuno â’r llyfrgell yn RHAD AC AM DDIM. Ewch i’ch llyfrgell leol a bydd aelodau’r staff yn hapus i’ch cynorthwyo.

Os oes gennych ddiddordeb mewn benthyca cyfrifiadur llechen, galwch heibio i’n gweld, cysylltwch â ni ar 01656 754840 neu e-bostiwch tabletloanscheme@awen-wales.com

Rhannu’r dudalen hon

Troseddau hanesyddol ym Morgannwg

17eg Tachwedd, 11yb yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ac am 2yp yn Llyfrgell Y Pîl. Ymunwch â’r hanesydd Graham Loveluck-Edwards am sgwrs hynod ddiddorol ar droseddau hanesyddol ym Morgannwg, o

Darllen Rhagor

Mae eBapurauNewydd yma!

Ddydd Sul, 1 Hydref lansiodd llyfrgelloedd Awen gynnig eBapurauNewydd am ddim. Gallwch nawr fynd at bapurau newydd dyddiol trwy wefan ac ap Borrowbox, sydd ar gael trwy ein gwefan. BorrowBox

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe