Cyngor Llyfrau Cymru yn ymuno ag ymgyrch ‘mynd â Chymru i’r Byd’ Llywodraeth Cymru

WELSH FOOTBALL

Fel rhan o Gronfa Cymorth Partneriaid Cwpan y Byd, mae Cyngor Llyfrau Cymru yn un o 19 o sefydliadau sy’n cefnogi tîm Cymru wrth iddyn nhw deithio i Qatar fis Tachwedd.

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cyhoeddi’r prosiectau a fydd yn hybu ac yn dathlu Cymru yn y twrnamaint. Bydd cyfanswm o £1.8 miliwn yn cael ei rannu rhwng 19 o brosiectau sydd â’r nod o hybu gwerthoedd ein gwlad a gweithio tuag at sicrhau etifeddiaeth gadarnhaol a pharhaol i Gymru a phêl-droed Cymru.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cael cyllid i gyflwyno llyfrau am ddim ar thema pêl-droed i lyfrgelloedd a banciau bwyd ledled Cymru, i ddod â hud pêl-droed i ddarllenwyr a dathlu cyflawniadau tîm Cymru.

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau, Helgard Krause:

“Rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o’r rhaglen gyffrous hon a defnyddio angerdd a dathliadau cyflawniadau Cymru yng Nghwpan y Byd i danio cariad at ddarllen ymhlith pobl ifanc a’u helpu i wella’u sgiliau llythrennedd.

Mae darllen a gweithgarwch corfforol yn chwarae rhan enfawr yn ein hiechyd a’n llesiant ac mae Straeon Chwaraeon yn tynnu’r ddwy elfen at ei gilydd. Boed yn helpu cefnogwr pêl-droed i ddod o hyd i lyfrau y byddan nhw’n dwlu arnyn nhw, neu’n darparu ysbrydoliaeth i annog pobl i gymryd rhan mewn pêl-droed, gemau a chwaraeon; bydd plant a phobl ifanc yn gallu dewis o gasgliad eang o lyfrau ar thema pêl-droed i’w mwynhau yn ystod Cwpan y Byd a dathlu lle Cymru yn y twrnamaint.”

Bydd prosiect Straeon Chwaraeon y Cyngor Llyfrau yn darparu casgliad o lyfrau diweddar ar thema pêl-droed, yn Gymraeg a Saesneg, o lyfrgelloedd awdurdod lleol ac i fanciau bwyd ledled Cymru. Bydd y llyfrau ar gael o ddechrau mis Tachwedd ac yn cynnwys amrywiaeth eang o deitlau ar gyfer pob gallu darllen, o ddarllenwyr y cyfnod sylfaen i oedolion. Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor Llyfrau.

Mae gennym gasgliad o lyfrau pêl-droed Cymraeg i hyrwyddo Cwpan Pêl-droed y Byd, ac maen nhw ar gael yn holl Lyfrgelloedd Awen. Ewch i’ch llyfrgell leol nawr i gael gafael ar un!

Rhannu’r dudalen hon

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022, a gyflwynir gan yr Asiantaeth Darllen mewn partneriaeth â’r Grŵp Amgueddfa Wyddoniaeth, yn digwydd! Yn ystod Sialens Ddarllen yr Haf 2022 fe wnaeth miloedd

Darllen Rhagor

Iwcalili mewn Llyfrgelloedd

Erioed wedi eisiau dysgu offeryn cerdd? Mae Ukulele Cymru yn garedig yn ariannu’r prosiect ac yn darparu 5 iwcalili! Daw llyfrau dysgu sylfaenol gyda’r iwcalilis ac maent yn cynnwys gwybodaeth

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.