Cyngor Llyfrau Cymru yn ymuno ag ymgyrch ‘mynd â Chymru i’r Byd’ Llywodraeth Cymru

WELSH FOOTBALL

Fel rhan o Gronfa Cymorth Partneriaid Cwpan y Byd, mae Cyngor Llyfrau Cymru yn un o 19 o sefydliadau sy’n cefnogi tîm Cymru wrth iddyn nhw deithio i Qatar fis Tachwedd.

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cyhoeddi’r prosiectau a fydd yn hybu ac yn dathlu Cymru yn y twrnamaint. Bydd cyfanswm o £1.8 miliwn yn cael ei rannu rhwng 19 o brosiectau sydd â’r nod o hybu gwerthoedd ein gwlad a gweithio tuag at sicrhau etifeddiaeth gadarnhaol a pharhaol i Gymru a phêl-droed Cymru.

Mae Cyngor Llyfrau Cymru wedi cael cyllid i gyflwyno llyfrau am ddim ar thema pêl-droed i lyfrgelloedd a banciau bwyd ledled Cymru, i ddod â hud pêl-droed i ddarllenwyr a dathlu cyflawniadau tîm Cymru.

Dywedodd Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau, Helgard Krause:

“Rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o’r rhaglen gyffrous hon a defnyddio angerdd a dathliadau cyflawniadau Cymru yng Nghwpan y Byd i danio cariad at ddarllen ymhlith pobl ifanc a’u helpu i wella’u sgiliau llythrennedd.

Mae darllen a gweithgarwch corfforol yn chwarae rhan enfawr yn ein hiechyd a’n llesiant ac mae Straeon Chwaraeon yn tynnu’r ddwy elfen at ei gilydd. Boed yn helpu cefnogwr pêl-droed i ddod o hyd i lyfrau y byddan nhw’n dwlu arnyn nhw, neu’n darparu ysbrydoliaeth i annog pobl i gymryd rhan mewn pêl-droed, gemau a chwaraeon; bydd plant a phobl ifanc yn gallu dewis o gasgliad eang o lyfrau ar thema pêl-droed i’w mwynhau yn ystod Cwpan y Byd a dathlu lle Cymru yn y twrnamaint.”

Bydd prosiect Straeon Chwaraeon y Cyngor Llyfrau yn darparu casgliad o lyfrau diweddar ar thema pêl-droed, yn Gymraeg a Saesneg, o lyfrgelloedd awdurdod lleol ac i fanciau bwyd ledled Cymru. Bydd y llyfrau ar gael o ddechrau mis Tachwedd ac yn cynnwys amrywiaeth eang o deitlau ar gyfer pob gallu darllen, o ddarllenwyr y cyfnod sylfaen i oedolion. Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor Llyfrau.

Mae gennym gasgliad o lyfrau pêl-droed Cymraeg i hyrwyddo Cwpan Pêl-droed y Byd, ac maen nhw ar gael yn holl Lyfrgelloedd Awen. Ewch i’ch llyfrgell leol nawr i gael gafael ar un!

Rhannu’r dudalen hon

Arddangosfa Gwaed Morgannwg

Arddangosfa hanes lleol yn rhoi manylion unigryw bywyd yn y maes glo. Crëwyd o ddeunyddiau gwreiddiol wedi’u harchifo gan dîm Archifau Morgannwg. ‘Mae’r arddangosfa hon yn rhoi golwg arbennig ar

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.