Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru

AW-Facebook-Cover-WELSH-FINAL

Gyda chyllid Llywodraeth Cymru, mae ‘Heneiddio’n Dda gyda Llyfrgelloedd Cymru’ yn arddangos sut mae Llyfrgelloedd Cymru yn gweithio i gefnogi Cymru O Blaid Pobl Hŷn.

Yma yn Awen rydym yn awyddus i annog cynifer o bobl â phosibl i ymgysylltu â’n llyfrgelloedd a gweld beth yn union rydym yn ei gynnig o ran cyfleoedd dysgu, cymorth digidol a dewis eang o weithgareddau a fydd yn datgloi potensial pobl o bob oed.

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd meithrin hyder pobl hŷn unwaith eto yn dilyn Covid, ac i’ch cefnogi i ailgysylltu â’ch teulu, ffrindiau a chymunedau.

Mae ein llyfrgelloedd mewn sefyllfa berffaith i ddarparu lle cymunedol sy’n galluogi pobl i ddod at ei gilydd a chefnogi ei gilydd i wneud hyn.

Yma yn Awen mae gennym weithgareddau a grwpiau amrywiol sy’n cefnogi Cymru O Blaid Pobl Hŷn. Ymysg y digwyddiadau a’r grwpiau hyn mae: Bore Coffi, Grwpiau Darllen yn ein holl lyfrgelloedd a Grwpiau Crefftau yn Llyfrgell y Pîl a Phencoed.

Dilynwch ein cynfryngau cymdeithasol ar gyfer y newyddion diweddaraf. Gallwch hefyd edrych ar ein tudalen Digwyddiadau ar ein gwefan – Upcoming Events – Awen Libraries (awen-libraries.com) ar gyfer y rhestr lawn.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe