Cystadleuaeth Stori Drosedd Fer

SHORT CRIME STORIES COMPETITION (2)

Fel rhan o’n Gŵyl ‘Trosedd’ rydym yn cynnal cystadleuaeth ‘Stori Drosedd Fer’.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob oed, ac mae croeso i chi gyflwyno stori fer, cerdd, soned neu limrig. Mae dwy reol gadarn:

  • Ni ddylai’r testun fod yn fwy na 500 gair (neu 1 ochr o bapur A4).
  • Dylid ei deipio ar ffont maint 12.

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth hon yw 4pm ddydd Gwener 23 Rhagfyr 2022. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ym mis Ionawr ac mae’r gwobrau yn cynnwys deunydd ysgrifennu newydd hyfryd, a chyhoeddi yr hyn yr ydych wedi’i ysgrifennu ar wefan Awen.

Anfonwch eich cais gyda’ch manylion cyswllt at: yllynfi.library@awen-wales.com

Fel arall, gallwch roi ddod a’ch cais i un o Lyfrgelloedd Awen (mewn amlen yn nodi ‘Cystadleuaeth Trosedd/ – cofiwch gynnwys eich manylion cyswllt).

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich holl greadigaethau gwych!

Rhannu’r dudalen hon

Gŵyl Lenyddiaeth Plant Pen-Y-Bont Ar Ogwr

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal Gŵyl Llên Plant gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Sadwrn 20ed Mai i Sul 4ed Mehefin, diolch i gefnogaeth ariannol gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a Cyngor Bwrdeistref Sirol

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.