Cystadleuaeth Stori Drosedd Fer

SHORT CRIME STORIES COMPETITION (2)

Fel rhan o’n Gŵyl ‘Trosedd’ rydym yn cynnal cystadleuaeth ‘Stori Drosedd Fer’.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i bob oed, ac mae croeso i chi gyflwyno stori fer, cerdd, soned neu limrig. Mae dwy reol gadarn:

  • Ni ddylai’r testun fod yn fwy na 500 gair (neu 1 ochr o bapur A4).
  • Dylid ei deipio ar ffont maint 12.

Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth hon yw 4pm ddydd Gwener 23 Rhagfyr 2022. Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi ym mis Ionawr ac mae’r gwobrau yn cynnwys deunydd ysgrifennu newydd hyfryd, a chyhoeddi yr hyn yr ydych wedi’i ysgrifennu ar wefan Awen.

Anfonwch eich cais gyda’ch manylion cyswllt at: yllynfi.library@awen-wales.com

Fel arall, gallwch roi ddod a’ch cais i un o Lyfrgelloedd Awen (mewn amlen yn nodi ‘Cystadleuaeth Trosedd/ – cofiwch gynnwys eich manylion cyswllt).

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich holl greadigaethau gwych!

Rhannu’r dudalen hon

Ffenestri Ffantastig

Ymunwch â ni fis Chwefror wrth i ni eich gwahodd i ddod â rhywfaint o liw a chreadigrwydd i’n strydoedd trwy gymryd rhan yn ein prosiect Ffenestri Ffantastig. Mae Ymddiriedolaeth

Darllen Rhagor

Ymgyrch Trochi Mewn Darllen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen wedi partneru â’r elusen genedlaethol The Reading Agency i hyrwyddo’r cysylltiad rhwng darllen rheolaidd a gwell canlyniadau iechyd y gaeaf hwn. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, bydd

Darllen Rhagor

Sesiynau Hanes Teulu

Byddwn yn cynnal sesiynau Hanes Teulu trwy gydol mis Ionawr, Chwefror ac Ebrill yn Llyfrgelloedd Awen. Bydd yna sesiynau galw heibio a gweithdai yn cael eu cynnal gan ein Cynorthwy-ydd

Darllen Rhagor

Cwrs Ukulele Ddechreuwyr

Beth am wneud cerddoriaeth yn y llyfrgell! Dewch draw i Lyfrgell Maesteg a dysgu’r ukulele! O 10am ar 4 Chwefror am chwe wythnos bydd gwersi AM DDIM ar gael yn

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.