Ffenestri Ffantastig – Pecynnau Deunyddiau – £2.50

Untitled design (1)

Cymerwch ran yn ein prosiect celf cartref a chrëwch ddyluniadau ffenestri ffantastig. Mae ein pecynnau’n costio £2.50 yn unig ac maent yn cynnwys pum dalen papur siwgr du A2, tâp gludiog, glud, sialc, a phapur sidan lliw hyfryd. Gall yr holl gynhwysion hyn eich helpu i greu arddangosfa ffenestr arbennig i’r gymdogaeth ei gweld, ychwanegwch rywfaint o greadigrwydd a neilltuwch rywfaint o’ch amser i fod yn oriel ar-lein ar draws Pen-y-bont ar Ogwr.

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw siswrn neu gyllell grefft a rhywfaint o ysbrydoliaeth.

Yn addas i blant 10 oed a hŷn, yn llawer o hwyl a sbri i’r teulu cyfan!

Mae pecynnau ar gael yn nifer o Leoliadau Awen o 15 – 25 Chwefror. Dyma’r lleoliadau:

 • Pafiliwn y Grand
 • Neuadd y Gweithwyr Blaengarw
 • Llyfrgell Maesteg
 • Llyfrgell Pencoed
 • Llyfrgell Porthcawl
 • Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
 • Llyfrgell Y Pîl
 • Llyfrgell Abercynffig

Neuadd y Gweithwyr Blaengarw – Ffenestri Ffantastig – Gweithdai Ffenestri Arddangos Cymunedol

Dewch i’n helpu i greu rhai ffenestri arddangos hyfryd ar gyfer Neuadd y Gweithwyr Blaengarw. Dysgwch rai technegau a chyfrannwch at wneud rhywbeth arbennig. Mae pecynnau hefyd ar gael i chi eu prynu rhwng 15 – 25 Chwefror er mwyn i chi greu arddangosfa gartref ac ymuno yn yr hwyl.

Sesiynau galw heibio:

 • Dydd Llun 20 Chwefror 2.30pm–4.30pm a 6.30pm–8.30pm
 • Dydd Mawrth 21 Chwefror 2.30pm–4.30pm a 6pm–8.30pm
 • Dydd Mercher 22 Chwefror 2.30pm–4.30pm

Llyfrgell – Ffenestri Ffantastig – Gweithdai Ffenestri Arddangos Cymunedol

Dewch i’n helpu i greu ffenestri arddangos hyfryd ar gyfer ein llyfrgelloedd. Dysgwch rai technegau a chyfrannwch at wneud rhywbeth arbennig.  Mae pecynnau hefyd ar gael i chi eu prynu er mwyn i chi greu arddangosfa gartref ac ymuno yn yr hwyl.

Sesiynau galw heibio:

 • Llyfrgell Porthcawl – Dydd Llun 20 Chwefror – 10am–4pm (ar gau 1pm–2pm am ginio)
 • Llyfrgell Abercynffig – Dydd Mawrth 21 Chwefror – 10am–4pm (ar gau 1pm–2pm am ginio)
 • Llyfrgell Y Pîl – Dydd Iau 23 Chwefror – 10am–4pm (ar gau 1pm–2pm am ginio)

Y Ganolfan Gymunedol – Nant-y-moel – Ffenestri Ffantastig – Gweithdy Ffenestri Arddangos Cymunedol

Dewch i’n helpu i greu rhai ffenestri arddangos hyfryd ar gyfer y ganolfan gymunedol. Dysgwch rai technegau a chyfrannwch at wneud rhywbeth arbennig i ysbrydoli eich prosiect gartref. Mae llawer o ddeunyddiau ar gael felly dewch i ymuno â ni.

Dydd Llun 20 Chwefror – 1.30pm–3.30pm, 4.30pm–6.30pm

Maesteg – Gweithdai Creu Arddangosfa Ffenestri Ffantastig – £2.50 – Swyddfeydd Cyngor Maesteg

Dewch i ymuno â’r artist lleol dawnus, Claire Hiett, i greu ffenestr ysbrydoledig ar thema Cymru ar gyfer eich cartref eich hun a chymryd rhan yn ein prosiect celf ar draws Pen-y-bont ar Ogwr #FfenestriFfantastig. Yn addas i blant 4 oed a hŷn gyda goruchwyliaeth oedolyn ond yn addas iawn i bawb, felly dewch â meddylfryd creadigol a gadewch i ni weld beth allwn ni ei wneud!

Cynhelir y sesiynau ar:

 • Dydd Llun 21 Chwefror – 2.30pm–4.30pm, 6pm–8pm
 • Dydd Mawrth 22 Chwefror – 11am–1pm a 2pm–4pm
 • Dydd Iau 24 Chwefror – 2.30pm–4.30pm, 6pm–8pm

Rhannu’r dudalen hon

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe