Yr ymgyrch Porwch Mewn Llyfr yn parhau yn Llyfrgelloedd Awen

Dip Into Reading WEB Banner

Gall darllen ychydig bob dydd wneud gwahaniaeth mawr! Mae darllen yn rhoi manteision iechyd a lles amlwg gan gynnwys cysgu’n well, llai o straen a theimlo’n llai unig.

Yma yn llyfrgelloedd Awen rydyn ni’n parhau i gefnogi’r ymgyrch Porwch Mewn Llyfr. Mae gennym ni ddigon o adnoddau ar gael ym mhob un o’n llyfrgelloedd i helpu i hyrwyddo darllen ychydig bach bob wythnos i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl.

Mae gennym y canlynol ar gael:

  • Grwpiau Darllen
  • Cyflenwad mawr o lyfrau – dim dirwyon am lyfrau hwyr!
  • Llyfrau print bras
  • Llyfrau llafar i bobl sy’n symud o gwmpas
  • eLyfrau ac eLyfrauLlafar
  • eGylchgronau

A chymaint mwy!

Yn ystod ein horiau agor, mae drysau ein llyfrgell ar agor bob amser gyda Chroeso Cynnes. Os ydych chi byth eisiau galw heibio am baned a sgwrs, mae croeso i chi bob amser. Mae gennym de, coffi, siocled poeth, bisgedi a mwy yn rhad ac am ddim. Mae gennym hefyd amrywiaeth o jig-sos, papurau newydd, cylchgronau, gemau a mwy.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaethau Diwylliannol Awen “Rwyf mor falch bod Awen yn cymryd rhan yn y fenter Porwch mewn Llyfr. Mae darllen yn ein helpu ni i deimlo’n well, yn ein helpu ni i ymlacio ac yn ein helpu ni i ddysgu mwy am y byd o’n hamgylch. Mae manteision di-ri i ddarllen ac os ydych chi’n ddarllenydd brwd neu newydd ddechrau arni, mae Llyfrgelloedd Awen yma i roi help llaw i chi”.

Rhannu’r dudalen hon

Arddangosfa Gwaed Morgannwg

Arddangosfa hanes lleol yn rhoi manylion unigryw bywyd yn y maes glo. Crëwyd o ddeunyddiau gwreiddiol wedi’u harchifo gan dîm Archifau Morgannwg. ‘Mae’r arddangosfa hon yn rhoi golwg arbennig ar

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.