Arddangosfa Gwaed Morgannwg

DNCB-14-4-149-019

Arddangosfa hanes lleol yn rhoi manylion unigryw bywyd yn y maes glo. Crëwyd o ddeunyddiau gwreiddiol wedi’u harchifo gan dîm Archifau Morgannwg.

‘Mae’r arddangosfa hon yn rhoi golwg arbennig ar fywyd yn y maes glo ledled Morgannwg. Gan ddefnyddio deunyddiau wedi’u harchifo ac ymchwil gan yr arbenigwyr yn Archifau Morgannwg, bydd yr arddangosfa yn cynnwys lluniau gwreiddiol a straeon. Cipolwg cyfareddol ar ran bwysig o’n treftadaeth leol.

Pan – 1af – 20fed Mawrth.

Ble -Llyfrgell Pîl.

*RHYDD mynediad*.

Rhannu’r dudalen hon

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Rhestr Llyfrau Newydd

A oes gennych chi ddiddordeb yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Medi 2023:

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe