Bownsio a Rhigwm yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw

Bounce and Rhyme

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi y bydd Bownsio a Rhigwm yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw ddydd Mercher 1 Mawrth 2023.

Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mercher am 10am bob pythefnos (yn ystod y tymor yn unig) yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Ac yn well fyth, bydd y sesiynau’n rhad ac am ddim! Mae tocynnau ar gael drwy’r swyddfa docynnau a gall y rhai sy’n bresennol fanteisio ar ddisgownt o 10% yng nghaffi Bryngarw ar ôl y sesiwn.

Bydd lleoedd wedi’u cyfyngu i 10 o oedolion a’u plant ar gyfer pob sesiwn. Bydd bagiau llyfrau a nwyddau ar gael ar gyfer y sesiynau cyntaf, a bydd llyfrgell dros dro ar gael ar yr un pryd hefyd, er mwyn i aelodau newydd gofrestru.

Rhannu’r dudalen hon

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Rhestr Llyfrau Newydd

A oes gennych chi ddiddordeb yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Medi 2023:

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe