Bownsio a Rhigwm yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw

Bounce and Rhyme

Rydym wrth ein bodd i gyhoeddi y bydd Bownsio a Rhigwm yn dychwelyd i Barc Gwledig Bryngarw ddydd Mercher 1 Mawrth 2023.

Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mercher am 10am bob pythefnos (yn ystod y tymor yn unig) yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Ac yn well fyth, bydd y sesiynau’n rhad ac am ddim! Mae tocynnau ar gael drwy’r swyddfa docynnau a gall y rhai sy’n bresennol fanteisio ar ddisgownt o 10% yng nghaffi Bryngarw ar ôl y sesiwn.

Bydd lleoedd wedi’u cyfyngu i 10 o oedolion a’u plant ar gyfer pob sesiwn. Bydd bagiau llyfrau a nwyddau ar gael ar gyfer y sesiynau cyntaf, a bydd llyfrgell dros dro ar gael ar yr un pryd hefyd, er mwyn i aelodau newydd gofrestru.

Rhannu’r dudalen hon

Arddangosfa Gwaed Morgannwg

Arddangosfa hanes lleol yn rhoi manylion unigryw bywyd yn y maes glo. Crëwyd o ddeunyddiau gwreiddiol wedi’u harchifo gan dîm Archifau Morgannwg. ‘Mae’r arddangosfa hon yn rhoi golwg arbennig ar

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.