Llyfrgell Pencoed Yn Ailagor Yn Swyddogol

336807158_952879092550902_3371264397573863093_n (1)

Mae Llyfrgell Pencoed wedi cael ei hailagor yn swyddogol yn ei 50ed blwyddyn penblwydd.

Yn ystod ei chyfnod cau byr, mae’r llyfrgell wedi’i thrawsnewid yn llwyr i fod yn ofod llachar, croesawgar i’r gymuned gyfan ei ddefnyddio a’i fwynhau.

Ni fydd ein cwsmeriaid rheolaidd yn credu’r gwahaniaeth!

Diolch i gyllid gan Raglen Grant Cyfalaf Trawsnewid Llywodraeth Cymru, mae’r dodrefn wedi’i ddiweddaru gyda mwy o opsiynau symudol fel y gellir defnyddio’r gofod yn hyblyg ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau; mae codennau gwaith newydd ar gyfer y rhai sydd angen mannau tawel i ganolbwyntio ar eu hysgol neu eu hastudiaethau; ac mae ystafell gyfarfod gymunedol newydd i grwpiau lleol a gwasanaethau cymorth ei llogi.

Darparodd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, sy’n rheoli gwasanaethau llyfrgell ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, arian cyfatebol i osod paneli solar ar y to sy’n wynebu’r de, gan gyfrannu at greu adeilad mwy cynaliadwy.

Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n rhan o wneud i hyn ddigwydd, o’r tîm yn Llyfrgell Pencoed, staff eraill Awen, Cyngor Tref Pencoed – a fu mor garedig â darparu lle i ganiatáu i’r llyfrgell barhau â benthyciadau llyfrau a digwyddiadau drwy gydol yr ailddatblygiad, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am eu cefnogaeth barhaus, a’r rhai sy’n ymwneud â’r cyfnod dylunio ac adeiladu.

Dros yr wythnos nesaf, bydd Llyfrgell Pencoed yn cynnal eu Cwis Ysgol Diwrnod y Llyfr cyntaf erioed, a bydd eu holl weithgareddau arferol – Bownsio a Rhigymau, Clwb Codio, Amser Stori a Chrefft – yn dychwelyd. Byddant hefyd yn dechrau grŵp darllen i oedolion, grŵp sgwrsio Cymraeg a sesiynau ar gyfer addysgwyr yn y cartref. Dilynwch y Tudalen Facebook Llyfrgell Pencoed am y wybodaeth ddiweddaraf.

Rhannu’r dudalen hon

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Rhagfyr 2023:  

Darllen Rhagor

Troseddau hanesyddol ym Morgannwg

17eg Tachwedd, 11yb yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ac am 2yp yn Llyfrgell Y Pîl. Ymunwch â’r hanesydd Graham Loveluck-Edwards am sgwrs hynod ddiddorol ar droseddau hanesyddol ym Morgannwg, o

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe