Hanner Tymor y Pasg yn Llyfrgelloedd Awen

Maesteg Library (Blog Banner)

Mae llwyth o bethau’n digwydd yn Llyfrgelloedd Awen dros Hanner Tymor y Pasg.

Ewch i – Awen Libraries | Facebook i wybod mwy am ein digwyddiadau. Neu ewch i – Cym – Home – Awen Libraries (awen-libraries.azurewebsites.net) i weld rhestr lawn o’n holl ddigwyddiadau.

Sylwer, efallai bydd yn rhaid cadw eich lle cyn rhai digwyddiadau.

Rhannu’r dudalen hon

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Rhagfyr 2023:  

Darllen Rhagor

Troseddau hanesyddol ym Morgannwg

17eg Tachwedd, 11yb yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ac am 2yp yn Llyfrgell Y Pîl. Ymunwch â’r hanesydd Graham Loveluck-Edwards am sgwrs hynod ddiddorol ar droseddau hanesyddol ym Morgannwg, o

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe