Symud Llyfrgell y Llynfi

342524780_933571727974206_2153745250774410251_n

Mae Llyfrgell y Llynfi wedi symud yn ddiweddar, ond ddim yn rhy bell! Mae gan y llyfrgell le newydd ar y llawr cyntaf yng Nghanolfan Chwaraeon Maesteg, gyda mynediad hawdd ac mae’n barod i agor i’r cyhoedd unwaith eto.

Gallan nhw eich helpu gyda’ch ymholiadau hanes lleol, yn ogystal â gwneud ymchwil i’ch coeden deuluol. Mae’r Llynfi yn ôl ac ar agor ar fwy o ddyddiau: mae’n dal ar agor ddydd Mercher a dydd Gwener (9am-5pm), ac o’r wythnos hon bydd hefyd ar agor bob dydd Iau, o 2pm tan 7pm. Sylwch eu bod yn cau am ginio rhwng 1pm a 2pm.

Oherwydd cyfyngiadau ar allu y cyhoedd i ddod i Ystafell yr Archifau, bydd ein staff bellach yn chwilio am lyfrau ac adnoddau ar eich rhan. Os ydych yn bwriadu ymweld â ni, mae’n well i chi gysylltu ymlaen llaw er mwyn i ni allu dod o hyd i’ch deunyddiau a’u cael yn barod i chi. Cysylltwch â ni ar: yllynfi.library@awen-wales.com Cysylltwch â ni hefyd am apwyntiadau ymchwil hanes lleol, ac am gyfleoedd gwirfoddoli.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i lyfrgell newydd y Llynfi!

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe