Gweithdai Ysgrifennu Balch

'Proud Writing Workshops' (1)

Datblygwch eich dawn adrodd stori yn y gweithdai ysgrifennu hyn am ddim. Bydd y sesiynau yn cael ei harwain gan yr awdur Norena Shopland, ac maent yn agored i bawb.

Cynhelir y sesiynau yn y llyfrgelloedd canlynol, ar y dyddiadau canlynol, ar yr amserau canlynol

Llyfrgell Maesteg – Ddydd Mercher 14eg Mehefin – 10 am.

Llyfrgell Porthcawl – Ddydd Mercher 14eg Mehefin – 2 pm.

Mae’r gweithdai Ysgrifennu Balch yn rhan o brosiect ysgrifennu creadigol, yn canolbwyntio ar ymateb yn greadigol i ddarnau o hanes LGBTQ+ Cymru sy’n aml yn gudd neu wedi’u hanghofio.

Yn rhan o’r gweithdai ‘Ysgrifennu Balch’, mae bwriad i gyhoeddi e-lyfr o straeon yn hwyrach eleni. Bydd hwn yn llyfr i’w lawrlwytho am ddim, ac yn ffordd wych o gael eich gwaith wedi’i gyhoeddi.

 

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe