Llwyddiant Gŵyl Llenyddiaeth Plant Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend Children's Literature Festival 2023

Gan bob un ohonom ni yma yn Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, diolch o galon i bawb a ddaeth i’n Gŵyl Llenyddiaeth Plant gyntaf erioed ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Diolch enfawr i’r holl awduron a’r darlunwyr wnaeth gynnal y gweithdai a’r digwyddiadau i ni yn holl safleoedd Awen, lleoliadau allgymorth ac ysgolion lleol. A diolch o galon i’r holl aelodau staff a phawb a oedd ynghlwm â’r Ŵyl gyfan a’i gwneud yn llwyddiant.

Dros y pythefnos diwethaf rydym wedi cynnal dros 100 o ddigwyddiadau i fwy na 1000 o bobl ledled y wlad, gan gynnwys mwy na 35 o artistiaid.

Rydym eisoes yn edrych ymlaen at Wŷl Llenyddiaeth Plant Pen-y-bont ar Ogwr y flwyddyn nesaf.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe