Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol ‘Bwyd a Hwyl’

Libraries Newsletter Image Template (4)

Mae Bwyd a Hwyl yn rhaglen ysgolion sy’n darparu addysg bwyd a maeth, gweithgaredd corfforol, sesiynau cyfoethogi a phrydau iach i blant yn ystod gwyliau’r haf.

Gan ddechrau fel peilot gan Gyngor Caerdydd yn 2015, mae Bwyd a Hwyl wedi datblygu i fod yn rhaglen genedlaethol a ariennir yn llawn gan Lywodraeth Cymru ac sy’n cael ei weinyddu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Yn 2022, roedd 139 o ysgolion yn cynnal y rhaglen ac yn darparu dros 7800 o leoedd i blant bob dydd y bu’n rhedeg.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ariannu Rhaglen Gwella’r Gwyliau Haf yn 2023 gyda £4.85m wedi’i ddyrannu yn y gyllideb. Bydd CLlLC yn parhau i gydlynu’r broses o gyflwyno’r gwaith drwy weithio’n agos gydag awdurdodau lleol ac asiantaethau partner.

Nod y cynllun yw:

  • Gwella Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol.
  • Gwella Cyrhaeddiad Addysgol ac Ymgysylltu â’r Ysgol.
  • Gwell Gweithgarwch Corfforol.
  • Gwella Ymddygiad Dietegol.
  • Gwell Dyheadau.

Dydd Mercher 9 Awst, bydd rhai o aelodau staff Llyfrgelloedd Awen yn ymweld â Choleg Cymunedol Y Dderwen i gynnal sesiwn ar gyfer plant 10 – 12 oed a byddant yn cynnal cwis, sesiynau Lego, chwilair, ‘scrabble’ byd a mwy! Er taw un daith fydd ein staff ni yn ei wneud, bydd y cynllun yn rhedeg drwy gydol gwyliau’r ysgol.

Amcan y sesiynau hyn yw cadw’r plant yn egnïol a’u helpu i fwyta a dysgu mwy am fwydydd iach yn ystod gwyliau’r haf.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe