Dewis y Mis gan aelodau’r Staff

Libraries Newsletter Image Template (4)

Gall fod yn anodd gwybod pa lyfr i ddewis nesaf, felly rydyn ni’n gofyn i staff Llyfrgelloedd Awen argymell llyfr bob mis i’ch helpu chi i ddewis eich un chi. Y mis hwn, gwnaethom ofyn i Julie a Rhiannon pa lyfrau sydd wedi’u hysbrydoli nhw fwyaf.

Dywedodd Julie: “Hoff lyfr i mi yr wyf i’n ei argymell yw Daisy Jones and The Six gan Taylor Jenkins Reid. Roedd llygaid sbectol haul Daisy Jones wedi fy nilyn i o gwmpas y llyfrgelloedd o glawr y llyfr hwn am gryn amser cyn i mi ildio a dechrau ei ddarllen. O’r eiliad y darllenais i’r llinell gyntaf roeddwn i’n gaeth! Mae’r stori’n cyfleu naws Fleetwood Mac, gan greu teimlad byd-eang newydd sbon. Mae gan y cymeriadau eu ffaeleddau ond maen nhw’n anhygoel; Mae’r ffordd y mae’r berthynas â’i gilydd yn cael ei disgrifio yn wirioneddol, yn gignoeth, yn dorcalonnus ac yn dyner. Nid yw’r math hwn o naratif ‘cyfweld’ bob amser yn gweithio i mi – ond roedd hwn – roedd hwn yn berffaith. Mae Taylor Jenkins Reid yn gwau’r rhyngweithredu rhwng cymeriadau’n berffaith a bu bron i mi chwyrlïo o gwmpas fel Stevie Nicks wrth ddarllen. Roedd y nofel hon mor dda, er gwaethaf cymeradwyo’r dewisiadau castio yn llwyr – rwy’n rhy ofnus i wylio’r gyfres yn seiliedig ar y llyfrau.”

Meddai Rhiannon: “Mae gen i lawer o hoff lyfrau am lawer o wahanol resymau, ond os byddai’n rhaid i mi ddewis un, byddwn i’n dweud A Christmas Carol – Charles Dickens. Roeddwn i’n eithaf ifanc pan ddarllenais i hwn am y tro cyntaf, ac rwy’n cofio teimlo bod yr awyrgylch yn newid yn yr ystafell a meddwl “Waw! Doeddwn i ddim yn gwybod bod llyfr yn gallu gwneud hynny!”

Rhannu’r dudalen hon

Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn

“Dydych chi byth yn rhy hen i osod nod arall nac i freuddwydio breuddwyd newydd.” CS Lewis Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1st Hydref gyda rhaglen

Darllen Rhagor

Ymgyrch Darllen a Dychwelyd BorrowBox

Ydych chi wrth eich bodd yn defnyddio Borrowbox? OFedi18byddcyfnodau benthyg newydd yn cael eucyflwyno– a bydd pobeitemyncaeleibenthygambythefnosyn hytrach na 3 wythnos.Ond does dim angenpoeniosydych chi’nhofficymrydeichamser,byddwchchi’n dalialluadnewyddu’cheitemau. MaeBorrowBoxhefydynannogpobli”Ddarllen a Dychwelyd”adod age-Lyfrauneue-lyfrau

Darllen Rhagor

Rhestr Llyfrau Newydd

A oes gennych chi ddiddordeb yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Medi 2023:

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe