Mis Trosedd Llyfrgelloedd a Threftadaeth Awen yn Dychwelyd

Crime Month 2023 - Facebook Events Cover Photo 3

Ymunwch â ni ym mis Tachwedd eleni wrth i ni ddathlu Mis Trosedd yn ein llyfrgelloedd.

Gan fod y llynedd wedi bod yn gymaint o lwyddiant, rydym yn gobeithio rhagori ar hynny eleni!

Bydd 10 awdur Crime Cymru yn ymweld â’n llyfrgelloedd drwy gydol mis Tachwedd. Bydd yr awduron yn cwrdd ac yn sgwrsio â chi am lyfrau y maent wedi’u cyhoeddi.

Mae’r dyddiadau/amserau fel a ganlyn:

 

Dydd Llun, 6 Tachwedd 11:30 am – 12:30 pm Sgwrs â’r Awdur Jacqueline Harrett Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2:30 – 3:30 pm Sgwrs â’r Awdur Alis Hawkins Llyfrgell Maesteg
Dydd Mercher, 8 Tachwedd 1 – 2 pm Sgwrs â’r Awdur Leslie Scase Llyfrgell Y Pîl
Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2:30 – 3:30 pm Sgwrs â’r Awdur Sarah Ward Llyfrgell Porthcawl
Dydd Iau, 9 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur Gwyneth Steddy Llyfrgell Maesteg
Dydd Mawrth, 14 Tachwedd 11 am – 12 pm Sgwrs â’r Awdur Gwen Parrott – Cymraeg Llyfrgell Abercynffig
Dydd Mawrth, 14 Tachwedd 6:30 – 7:30 pm Sgwrs â’r Awdur Chris Lloyd Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
Dydd Mercher, 15 Tachwedd 11 am – 12 pm Sgwrs â’r Awdur Louise Mumford Llyfrgell Pencoed
Dydd Iau, 16 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur GB Williams Llyfrgell Sarn
Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur Judith Barrow Llyfrgell Abercynffig

Mae pob digwyddiad am ddim ond rhaid trefnu lle ymlaen llaw. Cysylltwch â’ch llyfrgell leol i drefnu eich lle nawr. Neu archebwch trwy Awen Box Office. 

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe