Mis Trosedd Llyfrgelloedd a Threftadaeth Awen yn Dychwelyd

Crime Month 2023 - Facebook Events Cover Photo 3

Ymunwch â ni ym mis Tachwedd eleni wrth i ni ddathlu Mis Trosedd yn ein llyfrgelloedd.

Gan fod y llynedd wedi bod yn gymaint o lwyddiant, rydym yn gobeithio rhagori ar hynny eleni!

Bydd 10 awdur Crime Cymru yn ymweld â’n llyfrgelloedd drwy gydol mis Tachwedd. Bydd yr awduron yn cwrdd ac yn sgwrsio â chi am lyfrau y maent wedi’u cyhoeddi.

Mae’r dyddiadau/amserau fel a ganlyn:

 

Dydd Llun, 6 Tachwedd 11:30 am – 12:30 pm Sgwrs â’r Awdur Jacqueline Harrett Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
Dydd Mawrth, 7 Tachwedd 2:30 – 3:30 pm Sgwrs â’r Awdur Alis Hawkins Llyfrgell Maesteg
Dydd Mercher, 8 Tachwedd 1 – 2 pm Sgwrs â’r Awdur Leslie Scase Llyfrgell Y Pîl
Dydd Mercher, 8 Tachwedd 2:30 – 3:30 pm Sgwrs â’r Awdur Sarah Ward Llyfrgell Porthcawl
Dydd Iau, 9 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur Gwyneth Steddy Llyfrgell Maesteg
Dydd Mawrth, 14 Tachwedd 11 am – 12 pm Sgwrs â’r Awdur Gwen Parrott – Cymraeg Llyfrgell Abercynffig
Dydd Mawrth, 14 Tachwedd 6:30 – 7:30 pm Sgwrs â’r Awdur Chris Lloyd Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr
Dydd Mercher, 15 Tachwedd 11 am – 12 pm Sgwrs â’r Awdur Louise Mumford Llyfrgell Pencoed
Dydd Iau, 16 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur GB Williams Llyfrgell Sarn
Dydd Gwener, 17 Tachwedd 2 – 3 pm Sgwrs â’r Awdur Judith Barrow Llyfrgell Abercynffig

Mae pob digwyddiad am ddim ond rhaid trefnu lle ymlaen llaw. Cysylltwch â’ch llyfrgell leol i drefnu eich lle nawr. Neu archebwch trwy Awen Box Office. 

Rhannu’r dudalen hon

Troseddau hanesyddol ym Morgannwg

17eg Tachwedd, 11yb yn Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr ac am 2yp yn Llyfrgell Y Pîl. Ymunwch â’r hanesydd Graham Loveluck-Edwards am sgwrs hynod ddiddorol ar droseddau hanesyddol ym Morgannwg, o

Darllen Rhagor

Mae eBapurauNewydd yma!

Ddydd Sul, 1 Hydref lansiodd llyfrgelloedd Awen gynnig eBapurauNewydd am ddim. Gallwch nawr fynd at bapurau newydd dyddiol trwy wefan ac ap Borrowbox, sydd ar gael trwy ein gwefan. BorrowBox

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe