Dewis y Mis gan aelodau’r Staff

An open book.

Gall fod yn anodd dewis eich llyfr nesaf i ddarllen, felly bob mis, rydyn ni’n gofyn i staff Llyfrgelloedd Awen argymell llyfr i’ch helpu chi i ddewis eich un chi. Y mis hwn, fe ofynnon ni i Sarah a Julie pa lyfrau sydd wedi’u hysbrydoli fwyaf.

Meddai Sarah: “Un o fy hoff lyfrau erioed yw cyfres The Famous Five gan Enid Blyton. Roeddwn i wrth fy modd â’r rhain pan oeddwn i’n tyfu i fyny. Ond y llyfr o’r amser hwnnw sydd wedi aros gyda fi fwyaf yw A Summer to Die gan Lois Lowry. Mae’n stori am gystadleuaeth a chenfigen rhwng chwiorydd tan fod yr hyn sydd y tu hwnt i’r dychymyg yn digwydd. Fe dorrodd fy nghalon i’n llwyr”.

Meddai Julie: “Un o fy hoff lyfrau i yw Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ros. Yn ogystal ag ennill Gwobr Carnegie i awdur o Gymru am y tro cyntaf, dyma’r enillydd cyntaf erioed sy’n llyfr wedi’i gyfieithu!

“Mae’n llyfr i Oedolion Ifanc ond gwrandewch arna’ i, oherwydd os ydych chi’n colli’r llyfr yma – rydych chi wir yn colli cyfle. Dyma lyfr bach sy’n mynd i’r afael â materion mawr. Wedi’i hysgrifennu’n sensitif ac yn ddawnus, mae’r stori deimladwy yn eich rhwymo chi i fywydau Dylan a’i fam. Y caledi, y llawenydd, yr ansicrwydd, yr ofn; y bond rhyfeddol ond clostroffobig rhwng y fam a’i mab, sy’n gorfod tyfu’n rhy gyflym.

“Mae eu stori nhw’n aros gyda chi – chi’n cael eich hun yn meddwl amdanyn nhw fisoedd ar ôl i’r llyfr fod nôl ar silff y llyfrgell. Rydych chi’n cwestiynu sut fyddech chi’n ymdopi; a fyddai hynny’n ffordd well o fyw? Peidiwch â’i golli”.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe