Sesiynau Crefft i Oedolion yn The Bridge

Untitled design (87)

Elusen leol yw The Bridge sydd wedi’i lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’i datganiad cenhadaeth yw –  chwalu rhwystrau allgau cymdeithasol sy’n atal pobl rhag creu pontydd i ddyfodol mwy cadarnhaol.

Mae eu helusen yn darparu gwasanaethau mewn tri maes allweddol:

  • Canolfan Gymunedol
  • Gwasanaethau Ieuenctid
  • Gwirfoddoli

Bydd staff ein llyfrgelloedd yn bresennol yn The Bridge i gynnal rhai sesiynau crefft i oedolion yn ystod y misoedd nesaf. Mae’r sesiynau hyn ar gyfer oedolion o bob oed.

Bydd y sesiwn nesaf ddydd Gwener, 24 Tachwedd – 10:30am – 12pm.

Yn y sesiwn hon, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn gwneud cardiau Nadolig.

Mae’r sesiwn yn rhad ac am ddim, a’r cyntaf i’r felin gaiff falu. Archebwch eich lle drwy gysylltu â: 01656 647891. Neu cysylltwch â The Bridge ar-lein.

Bydd sesiwn arall hefyd ddydd Gwener, 22 Rhagfyr – 10:30 am – 12 pm.

Mae’r prosiect hwn wedi ei ariannu gan lywodraeth y DG drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DG, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhannu’r dudalen hon

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Streic Y Glowyr Yn 40 Oed

Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i’r cymoedd, gyda threfi’n tyfu yn yr amseroedd gorau

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe