Dewis y Mis gan Aelodau Staff

An open book.

Gall fod yn anodd dewis eich llyfr nesaf, felly rydyn ni’n gofyn i aelodau o staff Llyfrgelloedd Awen argymell llyfr bob mis i’ch helpu chi i ddewis eich un chi.

Y mis hwn, fe ofynnon ni i Bryn a Neil pa lyfrau sydd wedi’u hysbrydoli nhw fwyaf.

Meddai Bryn: “Un o fy hoff lyfrau i’w argymell yw A Man Called Ove gan Fredrik Backman. Mae’n llyfr gwych sy’n llawn hiwmor a phathos sy’n rhoi dealltwriaeth ardderchog o’r natur ddynol. I ddechrau, wrth ddewis y llyfr, cymerais yn erbyn y prif gymeriad gan iddo fy nharo i fel y math o gymydog sy’n gweld bai ar bopeth, ac a fyddai, hanner can mlynedd yn ôl, wedi bod yn ysgrifennu llythyrau yn rheolaidd at ei bapur newydd lleol am “bobl ifanc heddiw” a “sut nad ydyn nhw’n gwerthfawrogi’r rhai sy’n hŷn na nhw”.

“Dwy neu dair pennod yn ddiweddarach, sylweddolais yn sydyn, “o mam bach, rwyt ti’n mynd i fy ngwneud i fel y diawl blin hwn on’d wyt ti”. Rwyf wedi argymell y llyfr hwn i lawer o ddefnyddwyr y llyfrgell (a’u ffrindiau) a byddaf i’n parhau i wneud hynny. Mae hefyd yn un o’r achlysuron prin yna lle mae addasiad Hollywood o’r ffilm (“A man called Otto” gyda Tom Hanks) bron cystal â’r ffynhonnell grai”.

Meddai Neil: “Un o fy hoff lyfrau i’w argymell yw The Earthsea Quartet gan Ursula Le Guin. Mae bywyd hir a theithiau’r Dewin Ged drwy fyd Earthsea yn stori sy’n cysylltu’r goleuni a’r tywyllwch mewn byd hudol sy’n llawn rhyfeddod a pherygl. Mae’n stori angerddol, sensitif ac wedi’i hysgrifennu’n ddiffuant sy’n eich cyfoethogi’n emosiynol ac yn athronyddol wrth ei darllen”.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe