Llyfrgell Dros Dro a Swyddfa Bost Dros Dro Llyfrgelloedd Abercynffig

004_Aberkenfig, Pyle & Mobile

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn cynnal llyfrgell dros dro yn ystod y cyfnod y bydd ar gau. Bydd y llyfrgell dros dro ar agor bob Dydd Mawrth rhwng 11am a 3pm rhwng 9 Ionawr a 12 Mawrth 2024.

Bydd y llyfrgell dros dro yn Neuadd Les Abercynffig, Hope Avenue, Abercynffig, CF32 9PR.

Bydd y Swyddfa Bost dros dro hefyd ar agor yn Neuadd Les Abercynffig rhwng 1:15pm a 3pm.

Chwilio am sesiynau Bownsio a Rhigwm lleol yn eich Llyfrgelloedd Awen agosaf? Ar Ddydd Iau, mae Llyfrgell y Pîl yn cynnal sesiwn Bownsio a Rhigwm am 10am a Llyfrgell Sarn am 10.15am tra bod Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal sesiynau ar Ddydd Llun a Dydd Mercher am 10am.

Cysylltwch â’ch llyfrgell leol nawr am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle am ddim yn y sesiynau.

Bydd cyfleusterau argraffu a chyfrifiaduron ar gael yn Llyfrgell Sarn o Ddydd Llun i Ddydd Gwener rhwng 10am – 1pm, a 2pm – 5pm.

Cysylltwch â Llyfrgell Sarn ar 01656 754853 am fwy o wybodaeth.

Mae llyfrgelloedd Awen eraill gerllaw yng Nghanolfannau Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, y Pîl a’r Betws.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Darllen Rhagor

Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn. Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe