Gŵyl Llên Plant Pen-Y-Bont Ar Ogwr 2024

BCLF-2024-Desktop-1536x864

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal ail Ŵyl Llên Plant Pen-y-bont ar Ogwr o ddydd Sadwrn 10 tan ddydd Sul 18 Chwefror, gyda chefnogaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP).

Mae’r ŵyl wythnos o hyd, a gynhelir ym Mharc Gwledig Bryngarw, Canolfan Gymunedol Awel y Môr ym Mhorthcawl a llyfrgelloedd ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, yn gobeithio ysbrydoli cariad gydol oes at ddarllen ymhlith plant a phobl ifanc, drwy ddathlu llenyddiaeth ac adrodd straeon yn ei holl ffurfiau. .

Bydd digwyddiadau yn cynnwys theatr, cerddoriaeth, adrodd straeon, dangosiadau sinema, sgyrsiau awduron, gweithdai meim, darlunio a llawer mwy. Bydd Goose, perfformiad theatr rhyngweithiol i blant dan 5 gan Tailgate Theatre Productions a sesiynau cerddoriaeth fyw amlsynhwyraidd dwyieithog Babis Bach, ynghyd ag ymweliad gan yr awdur, bardd arobryn a Bardd Plant Cymru 2023-2025, Alex Wharton, hefyd yn ymddangos yn y rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau.

Eglurodd Prif Weithredwr Awen, Richard Hughes, fel rhan o ymrwymiad yr elusen gofrestredig i chwalu’r rhwystrau a allai atal pobl rhag cael mynediad i’r celfyddydau a diwylliant ac ymgysylltu â nhw, bydd digwyddiadau’r ŵyl naill ai’n rhad ac am ddim neu’n rhad iawn.

“Roedd ein gŵyl lenyddiaeth gyntaf i blant y llynedd yn llwyddiant ysgubol, gyda digwyddiadau a gynhaliwyd ar draws lleoliadau Awen yn cael eu mynychu gan gannoedd o deuluoedd. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiant hwn ym mis Chwefror, gyda rhaglen amrywiol arall o ddigwyddiadau yn arddangos y gorau oll mewn llenyddiaeth plant o Gymru a thu hwnt. Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am gefnogi’r ŵyl eto.”

Dywedodd y Cynghorydd Neelo Farr, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Ddiogelwch Cymunedol a Lles: “Yn dilyn llwyddiant ysgubol digwyddiad cyntaf erioed y llynedd, a gyflwynodd gant o ddigwyddiadau i dros 1,000 o bobl ar draws y fwrdeistref sirol, rydym yn falch o gefnogi’r ŵyl hon sydd ar ddod unwaith. eto. Gobeithiwn y bydd yr ŵyl yn tanio dychymyg a chreadigrwydd y plant sy’n mynychu, ac y bydd teuluoedd yn cael eu tanio gan yr amrywiaeth o gelfyddydau, barddoniaeth a llenyddiaeth sydd ar gael.”

Gellir archebu pob digwyddiad ymlaen llaw drwy wefan Awen: https://www.awen-wales.com/bclf-2024/.

Rhannu’r dudalen hon

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe