Llyfrgell Abercynffig yn Ailagor

001_Aberkenfig, Pyle & Mobile

Bydd Llyfrgell Abercynffig yn ailagor ddydd Llun, 18 Mawrth, yn dilyn gwaith adeiladu hanfodol. Bydd yr oriau agor arferol yn ailgychwyn.

Bydd ein llyfrgell dros dro a’r gwasanaeth Swyddfa Bost yn y Neuadd Les yn cau ddydd Mawrth, 12 Mawrth.

Dros yr wythnosau nesaf bydd y Sesiynau Bownsio a Rhigwm, Grwpiau Darllen a Chrafftbrynhawniau arferol yn dechrau cael eu cynnal yn Llyfrgell Abercynffig.

Dilynwch dudalen Llyfrgell Abercynffig ar Facebook i gael rhagor o wybodaeth.

Rhannu’r dudalen hon

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o mis Gorffennaf. Ffuglen: Farewell,

Darllen Rhagor

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024

Bydd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2024 a’u rhaglen haf o weithgareddau llyfrgell gyda digwyddiad hwyliog i’r teulu yng Nghaeau Newbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddydd

Darllen Rhagor

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe