Author: Ffion Burgess

Shelves of books.

Rhestr Llyfrau Newydd

Oes diddordeb gennych chi yn y llyfrau newydd sydd ar gael yn eich llyfrgell leol? Mae gennym amrywiaeth o lyfrau ffuglen a ffeithiol ar gael o fis Mai 2024: Ffuglen:

Read More »
Shelves of books.

New Books List

Are you interested in the new books that are available at your local library? We have a range of fiction and non-fiction books available from May 2024: Fiction: A Lesson

Read More »

Aberkenfig Library Reopening

Aberkenfig Library will reopen on Monday, 18th March, following essential building works.  Normal opening hours will resume. Our pop-up library and the Post Office service at the Welfare Hall will

Read More »

Streic Y Glowyr Yn 40 Oed

Mae diwydiant, ac yn enwedig mwyngloddio glo, yn rhan hanfodol o’n hanes lleol. Roedd y pyllau glo yn dod â gweithwyr i’r cymoedd, gyda threfi’n tyfu yn yr amseroedd gorau

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe