Category: Cymraeg

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022

Mae Sialens Fach y Gaeaf 2022, a gyflwynir gan yr Asiantaeth Darllen mewn partneriaeth â’r Grŵp Amgueddfa Wyddoniaeth, yn digwydd! Yn ystod Sialens Ddarllen yr Haf 2022 fe wnaeth miloedd

Read More »

Iwcalili mewn Llyfrgelloedd

Erioed wedi eisiau dysgu offeryn cerdd? Mae Ukulele Cymru yn garedig yn ariannu’r prosiect ac yn darparu 5 iwcalili! Daw llyfrau dysgu sylfaenol gyda’r iwcalilis ac maent yn cynnwys gwybodaeth

Read More »

Diwrnod Hyfforddiant

Bydd ein llyfrgelloedd yn cau ar gyfer hyfforddiant staff 12pm, Tachwedd 21ain, ac yn ailagor fel arfer Tachwedd 22ain. Rydym yn ymddiheuro am unrhyw amhariad y gallai hyn ei achosi,

Read More »

Rhaglen Croeso Cynnes Awen

Mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau rhad ac am ddim y gaeaf hwn ledled y fwrdeistref sirol o 1st Tachwedd 2022 i 31st Mawrth 2023. P’un a

Read More »

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.