Hanes a Threftadaeth

Rhannu eich hanes lleol

Ar y dudalen hon, rydyn ni’n amlygu pobl leol, lleoedd a digwyddiadau hanesyddol o fewn ac o amgylch Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn ogystal ag ardal hanesyddol ehangach Morgannwg.

Mae ein hymchwilwyr gwirfoddol yn tynnu sylw at amrywiaeth o straeon drwy gydol y flwyddyn, o ddigwyddiadau trist i gymeriadau lliwgar a ffeithiau hynod ddiddorol. A hoffech chi ein helpu ni i archwilio hanes Morgannwg? Cysylltwch â ni  i ddysgu mwy am gyfleoedd gwirfoddoli. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymchwilio i hanes eich teulu eich hun, dyma’r adnoddau a’r manylion cyswllt ar gyfer ein Llyfrgell Hanes Lleol a Theulu

 

 

Christopher Williams 150

Byddwn yn dathlu’r arlunydd enwog Christopher Williams, a anwyd yn Commercial Street, Maesteg, ar 7 Ionawr 1873, drwy gydol 2023. Paentiodd Williams frenhinoedd ynghyd â Brwydr enwog Coed Mametz, ond

Read More
Delivering post in 1955 - Copyright Geoff Charles - National Library of Wales

Postiad o’r Gorffennol

Mae ein hymchwilwyr hanes yn cyhoeddi pamffledi treftadaeth leol rheolaidd. Mae’r pamffledi hyn yn cynnwys straeon treftadaeth leol, gyda thema wahanol ar gyfer pob rhifyn. Cliciwch ar y dolenni isod

Read More

Subscribe to our mailing list to receive our latest library news, updates and event information direct to your inbox.

or Unsubscribe